NL  EN 

HOME
HOOFDTOERNOOI
JEUGDTOERNOOI
PINGOLF
TEAMTOERNOOI
CLASSICS
INSCHRIJVEN
DEELNEMERS
LIVESTREAM
FLIPPERKASTEN
LOCATIE
ROUTE EN HOTELS
CONTACT


UPDATES
TSHIRT DESIGN (05/09)
TEAM INFO (14/07)


Info voor het Pingolf toernooi

Het pingolf toernooi wordt gespeeld op zondag als apart toernooi. Dit enkel voor de niet gekwalificeerden in het hoofdtoernooi.

Het toernooi staat op zichzelf en telt mee voor WPPR punten.

Spelers kunnen zich hiervoor inschrijven op zaterdag ter plaatse (!) bij het teamtoernooi. Dit vanaf 22u tot 24u, vervolgens op zondag bij de registratiedesk van het pingolf toernooi. Deelname kost 15 euro.
Maximaal x (nog te bepalen) spelers kunnen hieraan deelnemen. Opgelet: vol = vol!De kwalificatie start op zondag om 10 uur en eindigt op zondag om 16u15 uur.
Op 09 kasten dient telkens een respectievelijke doel gehaald te worden. De speler poogt dit te doen met zo weinig mogelijk ballen.
Is het doel niet gehaald na 3 (of 5) ballen, krijgt de speler strafpunten.
De speler die na alle 9 kasten het laagtste aantal punten heeft, staat eerst in de kwalificatierangschikking.

Spelers worden random ingedeeld in groepjes van 4. Onderling wisselen is niet toegestaan! Op deze manier is er sociale controle, maar ook het gegeven om nieuwe mensen te leren kennen binnen de flipperwereld.Deze wordt gespeeld zondag om 16u30.
Verdere info volgt.Belangrijke Richtlijnen

1. De flippers voor het Pingolf toernooi worden pas de dag zelf bekend gemaakt. De keuze van de flippers in de finale rondes wordt pas tijdens deze rondes bekend gemaakt.
2. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spelersbadge. Wie zijn spelersbadge verliest kan niet langer deelnemen.
3. Bij aanvang van de kwalificatie geeft de speler zijn spelersbadge aan de scheidsrechter. Deze start dan een spel op de gekozen kast. De speler kan zelf geen spel starten! Nadat het spel gespeeld is wordt de score door de scheidsrechter in het electronisch scoresysteem ingegeven en door de speler bevestigd. Het is belangrijk om deze score ingave goed na te kijken alvorens te bevestigen, eens bevestigd kan ze niet meer worden gewijzigd!
4. Er worden geen proefspellen gespeeld!
5. De kasten zijn ingesteld op 2 tilt-warnings, 3 ballen/spel tenzij dit technisch niet mogelijk zou zijn.
6. Op sommige kasten staan de extra balls uit. Op andere kasten zullen deze echter specifiek aangezet zijn omdat ze één van de hoofddoelen van het spel zijn en/of omdat ze moeilijk te behalen zijn. Dit zal dan aangeduid worden op de kast. Het is in dat geval uiteraard toegelaten deze extra balls te spelen.
7. Er worden geen backup kasten voorzien. Mocht er zich een onherstelbare panne voordoen bij een kast waardoor deze uit de competitie wegvalt, dan blijven alsnog de punten behouden voor alle reeds gespeelde spellen.
8. In de speelzone worden enkel actieve wedstrijdspelers toegelaten! Hoeveel deelnemers tegelijkertijd in de speelzone worden toegelaten wordt door de wedstrijdleiding bepaald. Spelers die niet aan het spelen zijn worden vriendelijk verzocht plaats te nemen buiten de speelzone.
9. Er wordt niet in groepen gespeeld en er mogen geen tips aan elkaar gegeven worden tijdens het spel. Dit leidt tot directe diskwalificatie.
10. Foto’s mogen enkel genomen worden buiten de speelzone of mits toestemming van de wedstrijdleiding.
11. Het is ten allen tijde mogelijk om de scores of rangschikking te volgen via het WIFI netwerk, of op het groot projectiescherm.
12. De wachtplank toont de wachtrij per kast. Zo kan elke speler het aantal wachtenden per kast zien en zijn eigen spelersbadge laten toevoegen aan het eind van de wachtrij voor de kast van zijn keuze.
13. In geval van gelijke stand na kwalificatie, zullen de betrokken spelers één spel van 3 ballen spelen op een kast aangeduid door de wedstrijdleiding. Wie het hoogst scoort tijdens dit spel gaat door naar de finale rondes.
14. De flippers gebruikt in de verschillende finale rondes worden bepaald door de wedstrijdleiding, zonder rekening te houden met enige voorkeur of verzoek van de betrokken spelers.
15. De flippers worden met respect behandeld en valsspelen is uit den boze! Bij enig vermoeden van valsspelen mag de scheidsrechter direct overgaan tot diskwalificatie zonder twist.
16. Tijdens het BoP geldt er een nultolerantie voor agressie tegen de flipperkasten. Er wordt maximum 1 waarschuwing gegeven afhankelijk van de situatie! Na deze waarschuwing volgt er een onmiddellijke diskwalificatie. Alle flippers komen uit een privé verzameling, ze dienen gerespecteerd en navenant behandeld te worden. Elke mogelijke schade aan de kast wordt aangerekend. (Glasbreuk=175EURO)
17. Indien een speler kan worden bevoordeeld door een technische fout van de kast (bvb 2 ballen in de shooterlane of iets dergelijks), dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de wedstrijdleiding. Deze zal de situatie beoordelen en vervolgens een zo eerlijk mogelijke oplossing voorstellen voor alle partijen.
18. Indien de bal vastzit op het speelveld, zal de scheidsrechter de kast openen en de bal terug in de shooter lane plaatsen, of in een cradle op een flipper indien mogelijk. Het kan immers invloed hebben bij eventuele skillshot mogelijkheden.
19. Gelieve elk technisch defect meteen te melden bij de wedstrijdleiding. Dit zal dan, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk worden opgelost.
20. Een beslissing van de wedstrijdleiding kan niet worden betwist!

SUCCES!!
Het BOP-team


Copyright BFB    2012-2019